אגודת הסטודנטים מפרגנת לראש מחלקת מחשבים פרופ׳ דן בוכניק (המרצה המצטיין של ישראל) בפרויקט חדש שלו, שמביא גאווה גדולה למרכז האקדמי לב.

אנא עזרו לו וענו על השאלון הקצר הבא – 
http://bit.ly/MusicalInformation

השאלון מדבר על ניהול מידע מוזיקלי 🎼

בין המשתתפים בסקר יוגרלו שוברים לקפטריה החלבית.

תודה על עזרתכם,
שבת שלום!